Servicii oferite:

     Vă oferim servicii profesionale de traducere în şi dintr-o gamă variantă de limbi. Traducătorii noştrii sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei, oameni exigenti care respectă strict termenii impuşi de clienţi şi calitatea traducerii efectuate. Realizăm traduceri pentru persoane fizice (documente oficiale şi neoficiale), pentru persoane fizice autorizate şi, deasemenea, pentru persoane juridice în diferite domenii (medical, tehnic, economic, juridic, IT etc).

     Timpul reprezintă o mare problemă pentru Dumneavostră? Noi avem soluţia potrivită, oferind servicii aferente activităţii de traducere, cum ar fi legalizarea notarială, apostilarea, supralegalizarea, servicii de reprezentare la poliţie, inspectorat, instituţii de învăţământ etc, consultanţă.

     Oferim servicii de interpretariat consecutiv şi simultan în cadrul diverselor evenimente: seminarii, conferinţe, licitaţii, cursuri, întocmire acte la notariat, procese la  tribunal, oficiere ceremonii în cadrul stării civile, întâlniri de afaceri. Interpreţii noştri au o experienţă bogată în acest domeniu şi sunt, deasemenea, autorizaţi de Ministerul Justiţiei.
Vă recomandăm să efectuaţi din timp programarea pentru interpretariat, deoarece interpreţii au programul foarte încărcat. Pentru a rezerva serviciile unui interpret este absolut necesar să ne contactaţi fie telefonic, fie prin e-mail, specificând data şi ora la care aveţi nevoie de serviciile de interpretare, tipul interpretării (simultan sau consecutiv), limba sau limbile pentru care solicitaţi aceste servicii şi locul unde va avea loc evenimentul. Ulterior, este absolut necesar să plătiţi un avans de 50% din costul interpretariatului.
Pentru un succes garantat, vă recomandăm să puneţi la dispoziţia interpretului documente şi informaţii cu privire la eveniment cu cel puţin 48 ore înaintea desfăşurării.
Tariful este perceput pe ora indivizibilă, fiind considerată ora de lucru o durată de 50 minute şi se stabileşte în funcţie de tipul şi de perioada solicitării (zile lucrătoare sau sfârşit de săptămână).
Pentru interpretariate ce durează mai mult de o zi se va stabili un tarif pe zi.

Interpreţi oferiţi momentan:

  • interpret engleză – română, română – engleză
  • interpret franceză – română, română – franceză
  • interpret italiană – română, română – italiană, urmând ca pe viitor să satisfacem alte cerinţe

     Oferim servicii de corectură şi revizuire a unor traduceri făcute de alţi traducători. Tariful perceput este cuprins între de 50 şi 60% din valoarea tarifului normal al traducerii. În eventualitatea în care traducerea primită conţine foarte multe greşeli, fapt care ar implica modificări majore în text, se va recomanda clientului efectuarea unei noi traduceri.

Confidenţialitate
:

Vă protejăm confidenţialitatea tuturor documentelor oficiale şi neoficiale şi a informaţiilor verbale transmise. Traducătorii noştri au semnat  un contract de confidenţialitate şi astfel nu au dreptul de a divulga informaţii niciunei terţe părţi, fără acordul expres al clientului. Nu se păstrează copii după documente, traduceri sau fişiere confidenţiale după terminarea serviciului prestat.